logo

Pravopis - pojmy

I. - úvodní informace
Název:
Pravopis - pojmy
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • opakování pravidel psaní i/y [žák správně používá pravidla psaní i/y]
Jazykové cíle a ověření:
  • znalost základních termínů týkajících se výuky [žák správně reaguje na použité anglické termíny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - opakování pravidel, kontrola samostatné práce
  • samostatná práce s učebnicí
  • samostatná práce s pracovním sešitem
Učební pomůcky:
učebnice Fraus 7
pracovní sešit Fraus 7

Popis hodiny
Úvod
- zjištění absence, seznámení s náplní hodiny, zápis do třídní knihy
- kontrola domácího úkolu
Hlavní část
- opakování pravidel psaní i/y (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, přejatá slova, předpona vy-, shoda přísudku s podmětem)- necháme žáky zformulovat pravidla psaní i/y v jednotlivých případech
- práce s učebnicí - společná práce, cvičení jsou vypracována ústně, na závěr rozebereme kde žáci dělali nejčastěji chyby a jak se jim příště vyhnout
- samostatná práce s pracovním sešitem - žáci samostatně vypracují cvičení v pracovním sešitě
- kontrola samostatné práce - žáci si opravují případné chyby, dobré výkony lze ohodnotit známkou za práci v hodině
- v průběhu celé hodiny ve vhodnou chvíli uvádíme ekvivalenty vybraných českých pojmů a zapíšeme je na tabuli (tabule, sešit, pracovní sešit, kniha, pero, chyba, pravopis, pravopisné cvičení, strana, domácí úkol)
Závěr
- shrnutí učiva, zadání domácího úkolu
- opakování anglických výrazů - necháme žáky na tabuli napsat všechny anglické výrazy, které v hodině zazněly, a přeložit je

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
domácí úkoly, domácí příprava na vyučováníhomework ikona zvuk
tabuleboard ikona zvuk
pracovní sešit, pracovní sešitya workbook, workbooks ikona zvuk
sešitan exercise book, exercise books ikona zvuk
chyba, chyby (omyl)a mistake, mistakes ikona zvuk
pravopisné cvičenía grammar exercise ikona zvuk
pravopisspelling ikona zvuk
peropen ikona zvuk
stranapage ikona zvuk
knihabook ikona zvuk