logo

Líčení

I. - úvodní informace
Název:
Líčení
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení žáků s typickými rysy líčení [žák vysvětlí, co je podstatou líčení]
  • rozbor líčení [žák v textu najde typické prvky líčení]
  • hledání vhodných výrazových prostředků pro líčení [žák vytvoří vhodná slovní spojení pro líčení]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň procvičit [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice Fraus 7

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
Hlavní část
- seznámení s charakteristickými prvky líčení - subjektivita, volba specifických výrazových prostředků jako např. přirovnání, originální přívlastky apod.,
- zápis do sešitu - vybrané pojmy jsou zapisovány na tabuli v češtině i angličtině
- práce s ukázkou v učebnici - rozbor textu, hledání typických jazykových obratů atd.
- samostatná práce - žáci tvoří vhodná slovní spojení a obraty využitelná v líčení
Závěr
- opakování typických znaků líčení
- anglické výrazy na tabuli smažeme, žáci jsou vyzváni k překladu českých výrazů do angličtiny a jejich zapsání zpět na tabuli

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
osobitý přístupan original approach ikona zvuk
autor, autořian author, authors ikona zvuk
pozitivní hodnocenípositive ikona zvuk
přívlastekattribute ikona zvuk
smyslový vjem, smyslové vjemysensory perception / sensory perceptions ikona zvuk
přirovnánícomparison ikona zvuk
To je individuální.It is individual. ikona zvuk
Líčení znamená subjektivně zabarvený popis.Account means a subjective description. ikona zvuk
negativní účinkynegative ikona zvuk
popisdescription ikona zvuk