logo

Pan Kaplan má třídu rád

I. - úvodní informace
Název:
Pan Kaplan má třídu rád
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s dílem Pan Kaplan má třídu rád [žák zodpoví otázky vztahujícíc se k ukázce z díla]
  • otázka překladu [žák se zamyslí nad problematikou překladu]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň procvičit [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]
  • opakování pojmů literární teorie z minulých hodin [žák zopakuje vybrané pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem
  • diskuse
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 8

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování vybraných pojmů z minulých hodin - žáci spojují české a anglické výrazy (viz příloha)
Hlavní část
- četba a práce s ukázkou v čítance - Leo Rosten - Pan Kaplan má třídu rád - rozbor kompozice, prvků, z kterých plyne komický účinek,analýza jazykové stránky a s ním související vztah originálu a překladu, osobnost překladatele Antonína Přidala a jeho přístup k převedení textu do českého jazyka
- využijeme předchozí části hodiny jako oslího můstku k diskusi na téma překladu, jeho úskalí atd., rozdíly mezi překladem prózy a poezie
- zápis do sešitu, vybrané výrazy jsou překládány do angličtiny
Závěr
- krátká diskuse o aktuálních čtenářských zážitcích

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
učit selearn, study ikona zvuk
zápletkaplot ikona zvuk
autor, autořian author, authors ikona zvuk
vypravěčnarrator ikona zvuk
románnovel ikona zvuk
tématopic ikona zvuk
učitelteacher ikona zvuk
prózaprose ikona zvuk
hlavní postava, hlavní postavythe main character, the main characters ikona zvuk
jazyklanguage ikona zvuk
překlad, překladya translation, translations ikona zvuk
překladatel, překladateléa translator, translators ikona zvuk
školaschool ikona zvuk
humoristický románhumoristic novel ikona zvuk