logo

Přídavná jména - opakování mluvnických kategorií

I. - úvodní informace
Název:
Přídavná jména - opakování mluvnických kategorií
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat mluvnické kategorie přídavných jmen [žáci určí mluvnické kategorie, druh a vzor přídavných jmen - pracovní list]
Jazykové cíle a ověření:
  • osvojit si vybrané pojmy vztahující se k tématu anglicky [ústní ověření]
  • zopakovat si osvojené pojmy a fráze z minulé hodiny [správné reagování na pokyny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, samostaná práce
Učební pomůcky:
karty s anglickými pojmy, učebnice, pracovní list

Popis hodiny
Úvod
pozdrav angliky
organizační část hodiny česky i anglicky
téma hodiny písemně na tabuli i do sešitu česky i anglicky
Hlavní část
zjištění stávajících znalostí žáků česky
výklad učiva - vybrané pojmy také anglicky (zvedat karty s anglickými slovíčky)
cvičení v učebnici
cvičení z pracovního listu
Závěr
ústní zopakování učiva, také anglických pojmů a frází
zadání domácího úkolu česky
rozloučení anglicky a česky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
opakovánírepetition, revision ikona zvuk poznamka
mluvnické kategoriegrammar categories ikona zvuk
rodvoice ikona zvuk
vzor (jazykový, v gramatice)paradigm ikona zvuk
číslonumber ikona zvuk
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
Přídavná jména se skloňují.Adjectives decline. ikona zvuk
Podtrhněte přídavná jména.Underline adjectives. ikona zvuk
pádcase ikona zvuk
vzormodel ikona zvuk