logo

Přídavná jména - tvoření přídavných jmen

I. - úvodní informace
Název:
Přídavná jména - tvoření přídavných jmen
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat druhy přídavných jmen [určí druhy přídavných jmen - cvičení v učebnici ]
  • zopakovat tvoření přídavných jmen všech druhů [cvičení v učebnici - žáci budou tvořit různé druhy přídavných jmen k podstatným jménům]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy vztahující se k tématu, zopakovat pojmy vztahující se k tématu, které byly probrány v minulé hodině [žáci písemně doplní do tabulky správné anglické výrazy k českým, žáci písemně doplní do anglické věty chybějící anglické výrazy]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce, společná práce, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní list

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky a česky
organizační část hodiny česky
kontrola domácího úkolu česky
Hlavní část
ústní zopakování druhů přídavných jmen česky(ověřovat i anglické pojmy probrané minulou hodinu)
cvičení v učebnici - druhy přídavných jmen (zadání i anglicky písemně na tabuli i do sešitu)
cvičení na tvoření přídavných jmen (zadání i aglicky písemně na tabuli i do sešitu)
Závěr
ústní zopakování učiva
zopakování pojmů vztahujících se k tématu ( úkoly v pracovním listě - žáci pracují písemně, samostatně, společná kontrola správnosti ihned)
rozloučení anglicky i česky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
tvoření nových slov v českém jazyceword formation processes in the Czech language ikona zvuk
příponasuffix ikona zvuk
K uvedeným podstatným jménům doplňte přídavná jména.Compelte the given nouns with adjectives. ikona zvuk
tvořit různá přídavná jménaform various adjectives ikona zvuk
Podtrhněte přídavná jména.Underline adjectives. ikona zvuk
tvoření nových slovformining new words ikona zvuk
tvoření nových slov odvozovánímcreation of new words through derivation ikona zvuk
přídavná jména slovesnádeverbal adjectives ikona zvuk
Přídavná jména slovesná se tvoří z tvarů přechodníku přítomného nebo minulého.Deverbal adjectives are derived of forms of present or past transgressives. ikona zvuk
Ve větě jsou přídavná jména slovesná nejčastěji přívlastkem shodným.In a sentence, deverbal adjectives most frequently perform the function of an attribute. ikona zvuk
slovotvorbaword formation ikona zvuk