logo

Přídavná jména - opakování

I. - úvodní informace
Název:
Přídavná jména - opakování
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žáci si zopakují druhy přídavných jmen [interaktivní cvičení - žáci určí druhy přídavných jmen]
Jazykové cíle a ověření:
  • žáci se naučí pojmenovat pojmy vztahující se k tématu anglicky [ústní ověření]
  • zopakují si obecné fráze [zareagují na pozdrav, rozloučení]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prezentace učiva v PowerPointu
  • samostatná práce, práce ve skupině
Učební pomůcky:
interaktivní tabule, učebnice, ineraktivní testy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky a česky
organizační část hodiny česky
kontrola domácího úkolu
Hlavní část
zjištění stávajících znalostí žáků - česky
prezentace v PowerPointu - vybrané pojmy a fráze anglicky i česky
cvičení v učebnici (práce ve skupině, samostatná práce)
interaktivní cvičení (společně)
Závěr
ústní ověření zapamatování anglických slov
zadání domácího úkolu - česky
rozloučení anglicky a česky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
opakovánírepetition, revision ikona zvuk poznamka
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
na shledanougood-bye ikona zvuk
K uvedeným podstatným jménům doplňte přídavná jména.Compelte the given nouns with adjectives. ikona zvuk
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
Určete druhy přídavných jmen.Identify kinds of adjectives. ikona zvuk
Podtrhněte přídavná jména.Underline adjectives. ikona zvuk
Z podstatných jmen označujících zvířata obvykle tvoříme přídavná jména měkká.We usually form soft adjectives from animal nouns. ikona zvuk