logo

Jaroslav Hašek

I. - úvodní informace
Název:
Jaroslav Hašek
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • - seznámení s literaturou zachycující první světovou válku [- žák vysvětlí, jak a proč reagují spisovatelé na první světovou válku]
  • - seznámení s tvorbou J. Haška [- žák tvořivě pracuje s textem, odpovídá na otázky vztahující se k textu, vyvozuje závěry]
Jazykové cíle a ověření:
  • - obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň procvičit [- žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]
  • - opakování již zmíněné slovní zásoby [- žák zopakuje vybrané pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
  • diskuse
Učební pomůcky:
čítanka

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování učiva minulého hodiny - zachycení 1WW, E. M. Remarque - Na západní frontě klid
Hlavní část
- na tabuli napíšeme vybrané pojmy v českém jazyce, požádáme žáky o překlad, co neumí přeložit doplníme
- stejně jako minulou hodinu je necháme vyvodit teorii o tom, jaký bude náš dnešní příběh, na konci můžeme napovědět, že jde o dílo českého autora, uvidíme, zda některého z žáků napadne název knihy a autor
- práce s textem v čítance
- zápis do sešitu
Závěr
- opakování vybraných pojmů z této i minulé hodiny (žáci spojují výrazy, které k sobě patří)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
východní frontaEast Front ikona zvuk
humorhumour ikona zvuk
sluhaservant ikona zvuk
monarchiea monarchy ikona zvuk
románnovel ikona zvuk
první světová válkathe First World War, World War One ikona zvuk
voják, vojácia soldier, soldiers ikona zvuk
Rakousko-UherskoAustria-Hungary ikona zvuk
český spisovatel první poloviny dvacátého stoletía Czech writer of the first half ofthe 20th century ikona zvuk
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové válkyThe Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk During the World War ikona zvuk