logo

E. M. Remarque

I. - úvodní informace
Název:
E. M. Remarque
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • - seznámení s literaturou zachycující první světovou válku [- žák vysvětlí, jak a proč reagují spisovatelé na první světovou válku]
  • - seznámení s dílem Na západní frontě klid [- žák odpoví na otázky k ukázce Na západní frontě klid]
Jazykové cíle a ověření:
  • - obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň připomenout [- žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
Učební pomůcky:
čítanka - Fraus pro 9. ročník

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- úvod k tétmatu zachycení první světové války, obecně diskuse o vztahu literatury a reality, dění kolem (učitel klade otázky, žáci reagují, učitel se snaží diskusi posouvat dále, dává návodné otázky apod.)
Hlavní část
- učitel na tabuli napíše výrazy v anglickém jazyce a požádá žáky o překlad (nechá je,aby tam sami dopsali překlad), ptáme se, proč zrovna tato slovíčka, o čem asi bude dnešní ukázka (snažíme se,aby žáci vyvodili co nejvíce - nevadí, když to nebude zcela odpovídat - necháme je, aby co nejvíce rozvíjeli své úsudky a hlavně je zdůvodňovali)
- E. M. Remarque - učitel stručně představí autora a knihu Na západní frontě klid
- necháme žáky, aby si v tichosti, sami pro sebe přečetli v čítance ukázku z románu Na západní frontě klid
- následuje práce s ukázkou, otázky k textu - učitel klade otázky, žáci odpovídají, své odpovědi podkládají konkrétními pasážemi v textu
- práce je zakončena zápisem do sešitu
Závěr
- opakování anglických výrazů - učitel říká anglické či české pojmy, žáci uvádí překlad

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
západní frontaWest Front ikona zvuk
kamarádifriends ikona zvuk
vypravěčnarrator ikona zvuk
první světová válkathe First World War, World War One ikona zvuk
ztracená generaceLost generation ikona zvuk
studentstudent ikona zvuk
voják, vojácia soldier, soldiers ikona zvuk
mírpeace ikona zvuk
smrtdeath ikona zvuk
nepřítel, nepřáteléan enemy, enemies ikona zvuk
bojfight ikona zvuk
ztráta iluzídisillusionment ikona zvuk