logo

Biblické příběhy - parafráze

I. - úvodní informace
Název:
Biblické příběhy - parafráze
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • parafráze v literatuře [žák vysvětlí, co je to parafráze a co je jejím smyslem]
  • zachycení biblický příběhů [žák uvede původní verzi biblického příběhu a srovná ji s novým ztvárněním]
Jazykové cíle a ověření:
  • překlad slovíček týkajících se biblického příběhu [žák přeloží vybraná slovíčka]
  • opakování pojmů literární teorie z minulé hodiny [žák se pokusí zopakovat pojmy z minulé hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 7

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK,absence,náplň hodiny)
- opakování učiva minulé hodiny (připomenutí ukázky, jejích znaků, použitých anglických výrazů - učitel klade otázky, žáci odpovídají)
Hlavní část
- úvod - žáci budou dostávat postupně nápovědy - jednotlivá slova a jejich úkolem bude uhádnout o jaký biblický příběh dnes půjde, slova budou v anglickém jazyce (viz příloha), všechna slovíčka na závěr aktivity ještě jednou přečteme a přeložíme
- parafráze - učitel žákům vysvětlí, že dnes nebudou pracovat s klasickým biblickým příběhem, ale s parafrází a tento pojem vysvětlí
- práce s textem v čítance - Potopa světa po americku
- rozbor textu v čítance - srovnání s klasickým biblickým příběhem, odlišnosti, charakteristika postav, analýza použitého jazyka, problematika překladu
- zápis do sešitu
Závěr
- zápis do sešitu
- každý žák řekne jedno anglické slovo, které bylo dnes v hodině použito, pokračujeme dokud nevyčerpáme slovní zásobu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hora, horya mountain, mountains ikona zvuk
loď, loděa ship, ships ikona zvuk
vránacrow ikona zvuk
zvířeanimal ikona zvuk
dvojicepair ikona zvuk
synson ikona zvuk
biblethe Bible ikona zvuk
vyprávěnístory ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
bůh, bohovéa god, gods ikona zvuk