logo

Podstatná jména

I. - úvodní informace
Název:
Podstatná jména
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • procvičování učiva týkajícího se podstatných jmen [žák vyřeší zadané úkoly týkající se podstatných jmen]
  • určování mluvnických kategorií podstatných jmen [žák určí mluvnické kategorie podstatných jmen]
Jazykové cíle a ověření:
  • překlad vzorů podstatných jmen [žák přeloží názvy vzorů podstatných jmen]
  • obohacení slovní zásoby o vybrané jazykovědné termíny [žák přeloží anglické výrazy do českého jazyka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
  • výklad
Učební pomůcky:
učebnice Fraus 6

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování vybraných pojmů - podstatná jména, podstatná jména obecná, vlastní, konkrétní, abstraktní - učitel klade otázky, žáci odpovídají
- procvičování - práce s učebnicí - žáci roztřídí podstatná jména na konkrétní a abstraktní
Hlavní část
- opakování mluvnických kategorií podstatných jmen - žáci mají za úkol vyjmenovat mluvnické kategorie podstatných jmen, vyučující je zapisuje na tabuli, odlišnou barvou připíše také anglické ekvivalenty daných pojmů
- diskuse - jak se liší podstatná jména v českém a anglickém jazyce (skloňování apod.)
- procvičování mluvnických kategorií v praxi - žáci vypracují cvičení z učebnice do sešitu, určí mluvnické kategorie
Závěr
- na závěr rozdáme žákům cvičení (viz příloha), ve které mají vytvořit správné dvojice českých a anglických výrazů, které se týkají mluvnických kategorií sloves
- zadání domácího úkolu
- zadání dobrovolného domácího úkolu - pod tabulkou, kterou dostali žáci k vypracování, jsou uvedeny názvy českých vzorů podstatných jmen, žáci mají za úkol tyto pojmy přeložit

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
číslonumber ikona zvuk
rodgender ikona zvuk
číslo jednotnésingular ikona zvuk
číslo množnéplural ikona zvuk
rod mužskýmasculine ikona zvuk
rod ženskýfeminine ikona zvuk
rod středníneuter ikona zvuk
podstatné jméno, podstatná jménaa noun, nouns ikona zvuk
pádcase ikona zvuk
vzormodel ikona zvuk