logo

Ray Bradbury

I. - úvodní informace
Název:
Ray Bradbury
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s dílem R. Bradburyho [žák stručně charakterizuje tvorbu R. Bradburyho]
  • srovnání textů E. A. Poea a R. Bradburyho [žák uvádí shodné a rozdílné znaky textu, hledá spojitosti]
  • analýza uměleckého textu [žák správně odpovídá na otázky vztahující se textu]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, připomenout starší slovní zásobu [žák přeloží vybrané pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem
  • diskuse
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 8

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- připomenutí autora a jeho textu (Zánik domu Usherů), se kterým jsme pracovali minulou hodinu, pojmenování typických znaků ukázky (tajemná atmosféra, prvky líčení, vypravěč apod.)
Hlavní část
- stručné představení R. Bradburyho, četba ukázky v čítance(Zánik domu Usherů II 2005)
- rozbor textu Zánik domu Usherů II 2005 - motivace jednání jednotlivých postav
- diskuse na téma smyslu fantazie v lidském životě
- hledání společných a rozdílných znaků textů E. A. Poea a R. Bradburyho (tajemná atmosféra), odkazování v textu na dílo E. A. Poea (různé způsoby smrti - motivy z povídek E. A. Poea)
Závěr
- opakování formou zápisu do sešitu, průběžně prokládáno anglickými výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
prozaika prose writer ikona zvuk
fantaziefantasy ikona zvuk
představivostimagination ikona zvuk
autor, autořian author, authors ikona zvuk
vypravěčnarrator ikona zvuk
prózaprose ikona zvuk
Američan, Američané (Američanka, Američanky)an American, Americans ikona zvuk
postava, postavycharacter, characters ikona zvuk
podobnýsimilar ikona zvuk