logo

Karel Hynek Mácha

I. - úvodní informace
Název:
Karel Hynek Mácha
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s tvorbou K. H. Máchy [žák stručně poreferuje o tvorbě K. H. Máchy]
  • opakování vybraných literárně-teoretických pojmů [žák správně použije vybrané pojmy při rozboru literárního textu]
  • rozdíly mezi původním a filmovým zpracováním díla [žák uvede, jaké jsou rozdíly mezi původním a filmovým zpracováním díla]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň připomenout [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem
  • diskuse
  • výklad
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 8

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence,náplň hodiny)
- opakování pojmů poezie, verš, rým, metafora
Hlavní část
- výklad o K. H. Máchovi - zařazení do kontextu světové i české literatury (pojmy básník, romantismus přeložíme do AJ a napíšeme na tabuli), krátce žáky seznámíme s Máchovým životem (cestování, brzká smrt)
- práce s ukázkou Máje (vybrané ukázky)a postupná analýza textu - nejprve žáky vedeme k porozumění textu, poté se zaměřujeme na formální stránku básně, vybraná slova překládáme do anglického jazyka a zapíšeme na tabuli
- zápis do sešitu
Závěr
- debata o vztahu filmu a literatury (filmové zpracování Máje, ale i další příklady zdařilé i méně zdařilé- např. Kytice, Smrt krásných srnců, Harry Potter, Pán Prstenů a další), nároky na vnímatele, odlišnosti od původní verze, možný přínos obou zpracování apod.
- rozdáme žákům tabulku, do které mají doplnit chybějící ekvivalent (viz příloha)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vraždamurder / assassination ikona zvuk poznamka
romantismusRomanticism ikona zvuk
citfeeling ikona zvuk
vypravěčnarrator ikona zvuk
přírodanature ikona zvuk
zvuksound ikona zvuk
popravaexecution ikona zvuk
epikaepic ikona zvuk
lyrikalyrics ikona zvuk
poeziepoetry ikona zvuk
básník, básnícia poet, poets ikona zvuk
rým, rýmya rhyme, rhymes ikona zvuk
veršverse ikona zvuk
filmfilm ikona zvuk
láskalove ikona zvuk
vraždamurder ikona zvuk