logo

Projev, proslov, diskuse

I. - úvodní informace
Název:
Projev, proslov, diskuse
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s charakteristickými znaky daných slohových útvarů [žák definuje uvedené slohové útvary]
  • základní pravidla řečnického vystoupení [žák vysvětlí, na co všechno se má zaměřit během řečnického vystoupení]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň připomenout [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
Učební pomůcky:
učebnice Fraus 9

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
Hlavní část
- výklad učiva (základní znaky a struktura proslovu a projevu)
- průběžný zápis do sešitu
- zápis do sešitu je prokládán překladem vybraných slov, která si žáci poznačí stylem poznámka pod čarou (do spodní čtvrtiny stránky, kterou oddělí od zbytku stránky silnou čarou, si žáci zapíší český a anglický ekvivalent vybraných slov)
- diskuse - na co si dávat pozor při vystupování na veřejnosti, na co se zaměřit atd. - například spisovnost, práce s hlasem, postavení těla, oční kontakt, udržování pozornosti apod.
Závěr
- zadání domácího úkolu - proslov na téma:
A) konec základní školy
B) převzetí významné ceny
- upřesnění kritérií (rozsah, způsob prezentace)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
projev, proslovspeech ikona zvuk
slavnostní příležitostspecial occasion ikona zvuk
oficiálníofficial ikona zvuk
zdvořilé vystupovánípolite behaviour ikona zvuk
narozeninybirthday ikona zvuk
přednáškaa lecture ikona zvuk
posluchačlistener ikona zvuk
svatbawedding ikona zvuk
událostevent ikona zvuk