logo

Druhy přídavných jmen

I. - úvodní informace
Název:
Druhy přídavných jmen
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • naučit žáky dělení přídavných jmen na jednotlivé druhy [žák rozdělí přídavná jména k jednotlivým druhům]
  • správné psaní i/y v koncovkách přídavných jmen [žák používá správné koncovkých přídavných jmen]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň připomenout [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, sešit

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny - TK, absence, náplň hodiny
Hlavní část
- opakování druhů přídavných jmen a vzorů - žáci vyjmenují druhy přídavných jmen a přiřadí k nim vzory
- práce s učebnicí a sešitem - žáci vyhledávají přídavná jména, určují jejich druh,zadání také v anglickém jazyce
- překlad vybraných slov z hodiny, poté žáci říkají svůj překlad v AJ a ostatní žáci překládají slovíčko zpět do českého jazyka
Závěr
- shrnutí učiva
- zadání domácího úkolu - třídění přídavných jmen k jednotlivým vzorům, úkol je zkomplikován tím, že některá přídavná jména jsou v jiném než prvním pádě (viz příloha)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
veselýcheerful ikona zvuk
smutnýsad ikona zvuk
hezkýnice ikona zvuk
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
učebnicea textbook, textbooks ikona zvuk
sešitan exercise book, exercise books ikona zvuk
druhkind ikona zvuk poznamka
velkýbig/large ikona zvuk
Určete druhy přídavných jmen.Identify kinds of adjectives. ikona zvuk
Přeložte text.Translate the text. ikona zvuk