logo

Popis

I. - úvodní informace
Název:
Popis
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • popsat předmět - vlastními slovy [ústní projev před celou třídou]
  • popsat předmět písemně [samostatná písemná práce do slohového sešitu]
  • používat spisovnou češtinu [žákův ústní i písemný projev]
Jazykové cíle a ověření:
  • znát výraz popis v anglickém jazyce [opakování anglických výrazů v závěru hodiny]
  • pochopit příkaz k popisu v AJ [žáci jsou s tímto pojmem seznámeni v úvodu hlavní části hodiny a učí se na příkaz v AJ reagovat - splní pokyn (při ústním projevu je každý z nich vyzván v anglickém jazyce), k samostatné práci ke konci hlavní části hodiny jsou žáci vyzvání též v AJ]
  • seznámit se i s dalšími anglickými výrazy k tématu [probíhá v průběhu hlavní části hodiny, anglické výrazy žáci sledují na tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s učebnicí
  • ústní projev
  • samostatná písemná práce
Učební pomůcky:
učebnice
předmět k popisu
sešit

Popis hodiny
Úvod
Přivítání se se žáky - česky i anglicky.
Seznámení s tématem a cílem hodiny.
Poslech ukázkového popisu.
Hlavní část
Vybrané anglické výrazy jsou vypsány na tabuli - žáci jsou s nimi průběžně seznamováni.
Srovnání dvou popisů z učebnice. Používáme Učebnici Český jazyk pro základní školy.
Popis předmětu vlastními slovy (důraz na spisovnou češtinu) - žáci jsou postupně vyvoláváni.
Popis předmětu písemně do sešitu - samostatná práce.
Závěr
Opakování angllických výrazů.
Výběr sešitů.
Rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
spisovná češtinastandard Czech ikona zvuk
nespisovná češtinanonstandard Czech ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
Piš do sešitu!Write it into your exercise book! ikona zvuk
popisdescription ikona zvuk
Porovnej oba popisy.Compare both descriptions. ikona zvuk
školní slohová prácewritten school assignment ikona zvuk
Popiš nám to vlastními slovy.Describe it in your own words. ikona zvuk
popis předmětudescription of an object ikona zvuk
Posbírej sešity.Collect the exercise books. ikona zvuk
Přečtěte si následující popis.Read the following description. ikona zvuk
Popiš to.Describe it, please. ikona zvuk