logo

Dopis

I. - úvodní informace
Název:
Dopis
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • napsat dopis kamarádovi [kontrola napsaného dopisu]
  • znát náležitosti psaní dopisu [při kontrole vyučující ověří, zda žák dodržel všechny náležitosti psaní dopisu]
  • používat spisovnou češtinu [kontrola pravopisu a spisovného jazyka ]
Jazykové cíle a ověření:
  • znát pojem český jazyk, dopis [žák spojuje český a anglický výraz na tabuli]
  • rozumět výrazům spisovná a nespisovná slova [žák spojí tyto dva výrazy v AJ i ČJ na tabuli]
  • pochopit, že se mají psát krátké věty [tento výraz žák správně pochopí i vysloví v anglickém jazyce, na anglický pokyn, splní oč byl požádán, tím vyučující pochopí, že žák pojmu rozumí]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s učebnicí
  • společná práce u tabule
  • samostatná písemná práce
Učební pomůcky:
učebnice
tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v českém i anglickém jazyce.
Seznámení s tématem hodiny v anglickém jazyce.
Hlavní část
Na tabuli je nadpis v ČJ i AJ - DOPIS.
Přečteme si z učebnice ukázku napsaného dopisu.
Poučení žáků o náležitostech psaní dopisu - český jazyk - spisovná slova, používání krátkých vět (i v anglickém jazyce).
Samostatné sestavení dopisu.
Závěr
Shrnutí náležitostí při psaní dopisu.
Zopakování anglických slovíček - spojování výrazů na tabuli.
Rozloučení v ČJ i AJ.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
český jazykCzech language ikona zvuk
nespisovné slovo, nespisovná slovaa nonstandard word, nonstandard words ikona zvuk
spisovná češtinastandard Czech ikona zvuk
dopisletter ikona zvuk
Český jazyk může být velmi zábavný.Czech language can be fun. ikona zvuk
kontrola pravopisuspell checker ikona zvuk poznamka
Napiš místo a datum psaní dopisu.Write the place and date where and when you wrote the letter. ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
potvrzení o podání dopisuconfirmation of posting a letter ikona zvuk
potvrzení o zaslání dopisuconfirmation of sending a letter ikona zvuk
Neopisuj!Don't copy! ikona zvuk
Píšu na tabuli.I am writing on the board now. ikona zvuk
Na shledanou.Good bye. ikona zvuk