Návod pro ovládání multimediálních přístrojů v učebnách.

Úvod

Některé učebny jsou vybaveny multimediálním souborem přístrojů pro prezentaci výukových programů. Multimediální soubor obsahuje přístroje: dataprojektor (videoprojektor),PS (notebook), vizualizér, videomagnetofon, zesilovač zvuku, mikrofon, zvukový mixážní pult,RECEIVER a ovládací přístroj CRESTRON, kterým ovládáme přístroje i světla a zatemnění instalované v uvedených učebnách.

Pro vyučujícího nebo obsluhu jsou přístupné pouze přístroje, které může ovládat při prezentaci učiva: videomagnetofon, PS (notebook), mikrofon a ovládací přístroj CRESTRON. Ostatní přístroje: dataprojektor, zesilovač zvuku, mixážní pult zvuku a RECEIVER jsou nastaveny do optimální pracovní funkce a nevyžadují dodatečné ovládání – tyto přístroje jsou uloženy v uzamykatelné skříňce (klíče pouze pro montáž a instalaci přístrojů).

Uložení přístrojů ve skříňce

Ovládání přístrojů

1.      Všeobecné pokyny:

Po odemknutí úložné skříňky vyjmeme ovládací přístroj CRESTRON s napájecím zdrojem.Ovládací přístroj má v paměti uložené funkční činnosti přístrojů (jako MENU), které pak může radiovým signálem dálkově ovládat.

Pracovní činnost CRESTRONu (ovládání přístrojů) se realizuje silnějším dotykem prstu na plochu jeho obrazovky – dotykové spínání.Z úsporných důvodů je obrazovka CRESTRUNu tmavá bez základních informací. Po silnějším dotyku prstu na střed tmavé obrazovky se úvodní informace VSTUP DO MENU rozsvítí Po dalším dotyku na označenou plošku obrazovky se objeví MENU (seznam) přístrojů a zařízení,které lze dálkově ovládat. Přístroj CRESTRON lze z napájecího zdroje vysunout a zvolené přístroje ovládat z různého místa učebny – doba používání je však omezena kapacitou vlastní baterie přístroje. Ovládací přístroj CRESTRON je nutné vždy po ukončení projekce uložit zpět do napájecího zdroje pro dobíjení baterií přístroje.

základní poloha uložení ovladače

2.      Ovládání mikrofonu

a)    Na obrazovce CRESTRONu přepneme dotykem prstu na označenou plochu VSTUP DO MENU do funkce MENU - rozsvítí se seznam přístrojů.

b)    Na obrazovce v seznamu přístrojů dotykem prstu stiskneme nápis MIKROFON – zapíná se zesilovač ke kterému je mikrofon připojený.

c)    Na tělese mikrofonu přepneme vypínač mikrofonu do polohy zapnuto – ON.Hlasitost mikrofonu je optimálně nastavena v zesilovači – je však možné hlasitost v určitém rozsahu nastavit ovládacím tlačítkem „zesílení – zeslabení „ na obrazovce ovládacího přístroje.

d)    Po ukončení používání mikrofonu přepneme vypínač na tělese mikrofonu zpět do polohy „vypnuto-OF a na obrazovce CRESTRONu stiskneme plochu označenou TECHNIKU VYPNOUT- vypínáme zesilovač.

vstupní menu po rozsvícení obrazovky - hlavní menu ovladače

3. Ovládání vizualizéru

a)      Na obrazovce CRESTRONu přepneme dotykem prstu na označenou plochu VSTUP DO

MENU funkce MENU – rozsvítí se seznam přístrojů.

b)     Na obrazovce v seznamu přístrojů dotykem prstu stiskneme nápis VIZUALIZÉR – zapíná

se vizualizér, projekční plátno a dataprojektor. Na obrazovce CRESTRONU se rozsvítí seznam funkcí pro ovládání vizualizéru – jas obrazovky, velikost (zoom) a zaostření (fokus) obrazu.

c)      Vizualizér složený v základní transportní poloze připravíme k projekci tak,že sklápěcí

rameno uchopíme za plošku s okem mírným tahem zvedáme rameno s videokamerou a osvětlovacím tělesem. Po vzpřímení ramene otočíme kameru do kolmé polohy – na pracovní plochu vizualizéru.

d)     Dle snímané předlohy obrazu nebo textu uloženého na pracovní ploše vizualizéru upravíme

Funkcemi na obrazovce CRESTRONu jas, velikost (zoom) a zaostření promítaného obrazu.

e)     Vizualizérem lze také promítat diapozitivy, které ukládáme při promítání do lišty u objektivu kamery.

f ) Vypínání přístroje realizujeme tak,že stiskem nápisu MENU rozsvítí se na obrazovce

CRESTRONu seznam přístrojů a stiskem nápisu VYPNOUT TECHNIKU vypínáme

vizualizér, dataprojektor, projekční plátno.

Vizualizér po vypnutí uložíme do transportní polohy – mírným tahem za plošku rameno

g)     sklopíme do základní polohy a videokameru otočíme do vodorovné polohy.

menu ovladače ovládání vizualizeru

4.      Ovládání videomagnetofonu

a)    Na obrazovce CRESTRONu dotykem prstu přepneme označenou plochu VSTUP DO MENU do funkce MENU – seznam přístrojů.

b)    V seznamu přístrojů stiskneme označené VIDEOMAGNETOFON. Zapíná se současně videomagnetofon, dataprojektor a projekční plátno.Na obrazovce CRESTRONu se zobrazí ovládání videomagnetofonu

c)    Do videomagnetofonu založíme videokazetu a pomocí ovládacích tlačítek na obrazovce CRESTRONu ovládáme

chod videomagnetofonu – přehrávání, zrychlený chod vpřed a vzad,stop projekce.

d)    Po ukončení projekce vyjmeme videokazetu z videomagnetofonu. Stisknutím tlačítka

MENU na obrazovce CRESTRONu nastavíme seznam přístrojů a tlačítkem VYPNOUT

TECHIKU vypínáme dataprojektor,videomagnetofon a projekční plátno.

menu ovladače ovládání videomagnetofonu

5.      Ovládání počítače, notebooku

a)     Na obrazovce CRESTRONu dotykem prstu přepneme označenou plochu VSTUP DO

MENU do funkce MENU – seznam přístrojů...

b)     V seznamu přístrojů stiskneme na obrazovce tlačítko PC nebo NOTEBOOK. Zapíná se dataprojektor, počítač a projekční plátno.

c)     Realizujeme běžnou obsluhou PC.

d)     Po ukončení projekce z PC. Stisknutím tlačítka MENU na obrazovce CRESTRONu

nastavíme seznam přístrojů a tlačítkem VYPNOUT TECHNIKU vypínáme dataprojektor,

PC a projekční plátno.

menu ovladače obrazovka počítače

Návod kontakt: CIT