•  
 

Akreditace v systému DVPP (termíny, návody, pokyny)

Vzorová šablona žádosti o akreditaci - pro katedry k vyplnění

Termíny přijímání žádostí o udělení akreditace

Informace k akreditaci programů zaměřených na společné vzdělávání (inkluzi)

Jak zpracovat žádost o akreditaci

Standardy a metodická  doporučení

Standard e-learningových kurzů DVPP (soubor kritérií)

Postup při podávání žádosti o prodloužení akreditace vzdělávacího programu

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: www.msmt.cz/file/38840/

Veškeré dotazy ohledně akreditací v rámci DVPP směřujte prosím na email: karlisova@ped.muni.cz.

TERMÍNY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ AKREDITACE V SYSTÉMU DVPP V ROCE 2018

Sběr žádostí pro listopadovou akreditační komisi 2018

Aktuálně probíhá sběr žádostí o udělení akreditace, popř. o prodloužení akreditace. Žádosti zasílejte elektronicky na e-mail p. Karlišové (karlisova@ped.muni.cz) na CCV do 3. 12. 2018 včetně. Kalkulaci programu nebo krátkodobého kurzu prosím konzultujte přímo s paní Mgr. Peschlovou z ekonomického oddělení.

O žádosti k udělení akreditace vzdělávacího programu ministerstvo rozhodne do 120 dnů.

Rozhodnutí o udělení akreditace v rámci systému DVPP

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Seznam platných akreditací v rámci systému DVPP

Kompletní seznam udělených akreditací