•  
 
Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel - UBOO

Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel - UBOO


Program je v souladu s § 8 a 9 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ (příp. absolventům neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ nebo SŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět na ZŠ či SŠ (podle předchozího vzdělání - ZŠ na ZŠ, SŠ na SŠ) dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. neučitelské odborné magisterské studium doplněné učitelskou kvalifikací získanou absolvováním doplňkového pedagogického studia)
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 3 semestry
  • Cena: 6 900 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2018

    Informace ke stažení