Workshop v rámci Metodologického semináře

Jdu správnou cestou? Vybrané otázky přípravy a realizace výzkumu

 

Petr Novotný, Kateřina Vlčková

 

Abstrakt

Cílem dílny je v interakci s účastníky projít proces přípravy a realizace výzkumu. Jakkoliv je každý výzkum specifický, je možné stanovit sadu kontrolních otázek (jakýsi check-list), které si výzkumník pokládá v průběhu přípravy výzkumu a které mu umožní ověřit si, zda jde správnou cestou. Diskutovány budou zejména klíčové momenty výzkumu, mezi které patří stanovení výzkumné otázky, volba z palety kvantitativních i kvalitativních designů, tvorba výzkumného nástroje. Zvláštní pozornost je věnována konstruktům a jejich operacionalizaci, výběru výzkumného vzorku, formulaci a testování hypotéz a zobecňování. Přednost v diskusích dostanou konkrétní náměty z výzkumné práce participujících doktorandů, lektoři případně doplní modelové příklady.

 

Autor

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Doc. Novotný patří pravděpodobně mezi nejčastěji zvané a oblíbené přednášející v metodologickém semináři konference ČAPV. Působí jako odborný asistent na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a v Centru inovace andragogických studií při tomto ústavu. Vyučuje metodologické kurzy a kurzy andragogického zaměření. Svůj výzkum orientuje na učení se a vzdělávání v profesním a pracovním kontextu, obzvláště pak k tématu "workplace learning", a výzkumu školy jako kultury a prostoru pro profesní rozvoj. Množství publikací k daným tématům lze nalézt na jeho webových stránkách.

 

Autorka

doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Doc. Vlčková působí v Institutu výzkumu školního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na metodologii pedagogiky, zejména na empirický kvantitativní výzkum. Zkoumá především oblast strategií učení se cizímu jazyku. Její publikace lze nalézt na univerzitních stránkách.

Aktualizováno (Neděle, 10 Srpen 2014 12:18)