Workshop v rámci Metodologického semináře

Kvantitativní a kvalitativní přístupy a jejich využití ve výzkumu školy jako organizace

 

Martin Sedláček, Petr Novotný

 

Abstrakt

Workshop poukazuje na komplexní provázanost cíle výzkumu, výzkumného designu a specifického prostředí výzkumu, kterým je v tomto případě škola jako organizace. Na příkladech z realizovaných výzkumů škol bude předveden potenciál a limity jednotlivých přístupů od případové studie až po dotazníková šetření včetně možností a úskalí spojování kvantitativních a kvalitativních metod. Účastníci porozumí rozmanitosti účelů, teoretických východisek, metodologických přístupů a výsledků výzkumů školy jako organizace a učiní si některé modelové volby na cestě výzkumu školy. A konečně budou diskutovány také časté chyby a omyly, kterých se výzkumník může dopustit.

 

Autor

Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dříve působil také v Centru pro kvalitativní výzkum při tomto ústavu. Vystudoval historii a pedagogiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje Řízení vzdělávacích institucí, Analýzu kvalitativních a kvantitativních dat a Kvantitativní výzkum v sociálních vědách. Výzkumně se zabývá především organizačním učením a jeho řízením, výzkumem profesní dráhy ředitelů a řízením základní školy. Odkazy na četné publikace lze nalézt zde.

 

Autor

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Doc. Novotný patří pravděpodobně mezi nejčastěji zvané a oblíbené přednášející v metodologickém semináři konference ČAPV. Působí jako odborný asistent na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a v Centru inovace andragogických studií při tomto ústavu. V nedávné době proběhlo jeho habilitační řízení ke jmenování docentem. Vyučuje metodologické kurzy a kurzy andragogického zaměření. Svůj výzkum orientuje na učení se a vzdělávání v profesním a pracovním kontextu, obzvláště pak k tématu "workplace learning", a výzkumu školy jako kultury a jako prostoru pro profesní rozvoj. Množství publikací k daným tématům lze nalézt zde.

Aktualizováno (Neděle, 10 Srpen 2014 12:18)