Workshop v rámci Metodologického semináře

Sémantický diferenciál a test sémantického výběru jako metody výzkumu v pedagogice

 

Denisa Denglerová

 

Abstrakt

Psychosémantické metody umožňují zmapovat, jak danou problematiku chápe vypovídající osoba. Eliminují tak do jisté míry nedostatky dotazníkových šetření, kde i přes vhodně formulované otázky, mohou různí respondenti přikládat různým otázkám různé významy a tedy odpovídat každý na něco jiného.

V rámci workshopu budou představeny dvě metody:

  1. Poměrné známá a používaná metoda sémantického diferenciálu – v rámci vyhodnocování dat se však často chybuje. Proto bude ukázán konkrétní příklad, jak ze sebraných dat dojít k relevantním výsledkům a jak je správně interpretovat.
  2. Test sémantického výběru – méně rozšířená alternativa umožňující zmapovat (a případně pochopit), jaký význam respondent přiřazuje jednotlivým pojmům.

Obě zmiňované metody jsou v pedagogickém výzkumu vhodné ke zjišťování postojů např. učitelů, studentů, žáků, i relativně malých dětí (bez schopnosti psát a číst) k různým skutečnostem. Výhodné je použití v oblastech, kdy odpovědi na přímo kladené otázky by byly silně ovlivněny sociální žádoucností.

V rámci workshopu bude ukázáno také několik výzkumů realizovaných uvedenými metodami (porovnání ageistických postojů v ČR a Dánsku, hodnocení prostředí školy žáky prvního stupně, ideál krásy u pubertálních dívek apod.). Prostor bude věnován také konzultaci výzkumných projektů účastníků.

 

Autorka

PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Dr. Denglerová patří mezi mladou generaci brněnských metodologů. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Působila na Psychologickém ústavu tamtéž a na Psychologickém ústavu AV ČR. V současnosti pracuje na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vyučuje Psychologické aspekty zážitkové pedagogiky, Psychické charakteristiky filmových postav, Metodologii a statistiku výzkumu, Psychologii osobnosti. Odborně se zabývá především metodologií psychologie, zejména teorií odpovědi na otázku (IRT). V současnosti jí vychází v Portálu kniha Psychometrika (spolu s psychology T. Urbánkem a J. Širůčkem). Odkazy na četné publikace jsou k dispozici zde.

Aktualizováno (Neděle, 10 Srpen 2014 12:18)