Workshop v rámci Metodologického semináře

10 Problems in Mixed Methods Research

 

Manfred Max Bergman

Seminář bude veden v anglickém jazyce. Zabývá se deseti nejběžnějšími problémy ve smíšeném výzkumu.

 

Autor

Prof. Dr. Manfred Max Bergman

Vážení účastníci konference a metodologické semináře, je nám velkou ctí, že naše pozvání k metodologickému semináři přijal profesor Bergman, přední světový metodolog a zkušený odborník a výzkumník, zejména v oblasti smíšeného designu výzkumu.

Prof. Bergman působí v současnosti jako vedoucí Sociálního výzkumu a metodologie na Katedře sociálních věd (Social Research and Methodology – Department of Social Sciences) na Univerzitě v Basileji ve Švýcarsku, současně je spoluředitelem Research Group Co-Production of Health a externím profesorem na Univerzitě v Johannesburgu a Witwatersrand v Jižní Africe.

Vystudoval matematiku, hudbu, psychologii, politologii a sociologii v bakalářském programu na University of California, získal „Diplôme d'études supérieures en science politique“ na Universitě v Ženevě a Ph.D.  na Univerzitě v Cambridge v sociálních a politických vědách.

Působil na univerzitě v Cambridge (do r. 2000), Essexu, ve Florencii, Ženevě, Laussan, St. Gallenu a Zurüchu a také na světově významných letních metodologických školách (Essex Summer School in Social Science Data Analysis, Graduate School of Social Sciences in Bremen).  V letech 2000-2004 byl vedoucím výzkumu a metodologie na Swiss Information and Data Archive Service for the Social Sciences (SIDOS, nyní FORS). Má velmi rozsáhlé a různorodé výzkumné a pedagogické zkušenosti (více na http://soziologie.unibas.ch/index.php?id=19448&tx_x4epersdb_pi1[showUid]=5709&cHash=2ef5e0d76dfb0a4657fa24fb8f45be9b), některé z nich uvedeme.

 

Jeho současný výzkum je zaměřen především do dvou oblastí: sociální nerovnosti, zejména ve vztahu k identitě a vztahům ve skupině, což zahrnuje témata sociálního vyloučení a akulturace. Za druhé na kvalitativní a kvantitativní metodologii výzkumu, především na konceptualizaci, měření a teorii dat.

Profesor Bergman je jedním ze dvou editorů časopisu Journal of Mixed Methods Research (Sage Pub., s D. Mertens) a editorem knihy Advances in Mixed Methods Research: Theories and Applications (Sage Pub.). Je také editorem Swiss Journal of Sociology (SEISMO) a členem výboru Swiss Sociological Association a editorem a členem dalších organizací.

Vede disertační práce na téma: sociologie práce, sociologie výchovy, sociologie zdraví, etnicita a gender, kvalitativní, kvantitativní a smíšené výzkumné metody.

V současnosti pracuje na mnoha výzkumných projektech, z nichž uvedeme ty, které se týkají vzdělávání nebo metodologie:

 • Transitions from Education to Employment (TREE; www.tree-ch.ch; SNSF)
 • Continuity and Change in Gender Inequalities in Education and Employment (SNSF; NRP60; Gender Studies)
 • Success and Wellbeing of Young Persons in Switzerland: Capacity, Education, and Occupation (SNSF)
 • studyCube: e-learning tool for social research methods (with the University of St. Gall)
 • Software design and development: BASEL Hermeneutic Content Analysis (with the University of Southampton)

Jižní Afrika

 • Soweto Campus School Panel Research Programme (Gauteng Department of Education; University of Johannesburg)
 • Principal Network: Educational Management and Leadership (Jižní Afrika)
 • That’s What’s Wrong with my School: A Problem-Centred Analysis of Media, School Management, and Teachers’ Discourse on Schools in South Africa.
 • Programme Director of the South African Social Sciences Research Methodology Winter School (www.uj.ac.za/winterschool)
 • Online Resource: Research Methods for the Social and Educational Sciences in South Africa
 • Educational Aid for Southern Africa (www.eachsa.org)

Dřívější a současná výuka

 • Substantive: Race, Class, and Gender; Prejudice, Identity, and Discrimination; Power (Marx, Weber, Bourdieu); Social Inequality and Class
 • Methods and Methodology: Research Design and Project Management; Introduction to Empirical Research Methods and Methodology; Univariate and Bivariate Statistics; Multivariate Statistics; Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling; Secondary Data Analysis and Data Confrontation; Mixed Methods Research Design; Narrative and Discourse Analysis; Interview Techniques and Analysis; Systematic Observation; Qualitative Text Analysis; Supervision of Postgraduate Researchers

Aktualizováno (Neděle, 10 Srpen 2014 12:19)