Workshop v rámci Metodologického semináře

Ztraceno v překladu. Hledání významu sociální situace skrze kombinování dat z rozhovorů a pozorování

 

Klára Šeďová, Roman Švaříček

Délka 120 minut, určeno primárně pro doktorské studenty, maximálně 30 studentů

 

Abstrakt

Analýza dat je vždy překladem mezi jazykem terénu a jazykem odborného textu. Výzkumníkovi – překladateli – hrozí dvojí nebezpečí: (1) uvízne v jazyce terénu a bude pouze reprodukovat, co říkají a dělají jeho respondenti; (2) přeskočí rovnou do odborného jazyka a bude ve svých datech pouze vybírat vhodné doklady, že jím zvolená teorie platí. V obou případech zůstává to podstatné „ztraceno v překladu“.
Dílna se bude zaměřovat na to, jak interpretovat data tak, aby docházelo k adekvátnímu převádění vyslechnutých výpovědí a odpozorovaných situací do roviny vědeckých interpretací. Naším cílem je ukázat účastníkům především to, jakým způsobem lze kombinovat data z rozhovorů a pozorování tak, aby nedocházelo k prostému zmatení badatele. Zkušenost s tím, že lidé říkají něco jiného, než reálně konají, je totiž patrně univerzální zkušeností kvalitativního výzkumníka. Ukážeme, že je pro odkrytí významů jednotlivých situací a výpovědí nutné provést několik analytických kroků, které budou na dílně předmětem výkladu a skupinové práce účastníků.
Teoretickým rámcem dílny bude analytická etnografie, sociální sémiotika a interakcionismus.

 

Autoři

Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Dr. Šeďová je odbornou asistentkou na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vyučuje kvalitativní výzkum a analýzu kvalitativních dat, sociologii výchovy, sociální a pedagogickou komunikaci. Výzkumně se zabývá pedagogickou komunikací, rolí komunikačních technologií ve vzdělávání, vztahy mezi rodinou a školou a dalšími tématy). Spolu s dr. Švaříčkem jsou autory monografie Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Portál 2007) a webových stránek projektu Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.

 

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Dr. Švaříček působí jako odborný asistent na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vystudoval filozofii a pedagogiku. Vyučuje filozofii pedagogických a sociálních věd, pedagogické teorie, obecnou pedagogiku a kvalitativní výzkum. Zabývá se kvalitativním výzkumem, výzkumem výukové komunikace, učitelů a e-learningu. S prof. Průchou navrhoval etický kodex českého pedagogického výzkumu. S dr. Šeďovou publikují v oblasti kvalitativního výzkumu. Mnohé publikace jsou dostupné on-line.

Aktualizováno (Neděle, 10 Srpen 2014 12:19)