•  
 
Pro studenty

Aktuality pro studenty

 

Studenti PdF: Výplaty stipendií - vzdání se práva na odvolání - dřívější výplata

15. 4. 2019


Vážené studentky a vážení studenti Pedagogické fakulty,

od dubna 2019 je ve stipendijní agendě v ISu nastavena možnost vzdát se práva na
odvolání. Pokud tuto možnost využijete a odvolání se vzdáte do 20. dne v měsíci,
kdy bylo rozhodnutí vystaveno, bude Vám stipendium vyplaceno ještě tentýž měsíc.
V ostatních případech bude stipendium vyplaceno po uplynutí lhůty na odvolání ve
výplatním termínu v měsíci následujícím.

Poznámka: Toto se netýká stipendií na podporu ubytování.

Studijní oddělení PdF

odkaz do IS MU

 
 

PdF: Změny v registrovaných/zapsaných předmětech pro jaro 2019

15. 4. 2019


Vážené studentky a vážení studenti Pedagogické fakulty,

v aplikaci Úřadovna se množí elektronické žádosti o dodatečný zápis do předmětu
pro jaro 2019, přičemž často uváděným důvodem je skutečnost, že již uplynulo
období registrace předmětů.

Žádosti o výjimku doručené prostřednictvím úřadovny jsou však zcela bezpředmětné
- budou zamítnuty. Změny v registraci lze samostatně provádět do 3. 3. 2019
včetně (viz harmonogram https://is.muni.cz/auth/predmety/obdobi).

Studijní oddělení PdF

odkaz do IS MU

 
 

PdF: Zrušení povinnosti opakovat volitelný předmět

15. 4. 2019


Vážené studentky a vážení studenti Pedagogické fakulty,

pokud jste v podzimním semestru zapsali volitelný předmět, který jste nakonec
nesplnili, a rádi byste se nyní vyvázali z povinnosti tento předmět (typicky asi
za rok) opakovat, pak prosím využijte žádosti o zrušení povinnosti opakovat
předmět. Nápověda v ISu:
https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/registrace#s_zrus_predm

Nežádejte o zrušení předmětu Úřadovně (výjimka ze SZŘ). Taková žádost je
bezpředmětná a bude zamítnuta - právě pro existenci výše popsaného řešení.

Studijní oddělení PdF

odkaz do IS MU

 
 

PdF: Změny v úředních hodinách studijního oddělení PdF

15. 4. 2019


Petr ŠIMÍK
15. 4. 2019 úřední hodiny pouze 10:30-11:00

18. 4. 2019 - Z důvodu uzavření fakultních budov na adresách Poříčí 7, Poříčí 9
a Ypsilantiho dne jsou zcela zrušeny úřední hodiny všech pracovníků studijního
oddělení.

Michaela DAŇKOVÁ
16.-17. 5. 2019 nepřítomnost

LETNÍ MĚSÍCE
1. 7. - 30. 8. 2019
ÚŘEDNÍ HODINY POUZE VE ČTVRTEK 9-11 a 12-14 HODIN

odkaz do IS MU