•  
 
Pro studenty

Aktuality pro studenty

 

Změny v registrovaných/zapsaných předmětech pro jaro 2019

20. 2. 2019


Vážené studentky a vážení studenti,

v aplikaci Úřadovna se množí elektronické žádosti o dodatečný zápis do předmětu
pro jaro 2019, přičemž často uváděným důvodem je skutečnost, že již uplynulo
období registrace předmětů.

Žádosti o výjimku doručené prostřednictvím úřadovny jsou však zcela bezpředmětné
- budou zamítnuty. Změny v registraci lze samostatně provádět do 3. 3. 2019
včetně (viz harmonogram https://is.muni.cz/auth/predmety/obdobi).

Studijní oddělení

odkaz do IS MU

 
 

Zrušení povinnosti opakovat volitelný předmět

20. 2. 2019


Vážené studentky a vážení studenti,

pokud jste v podzimním semestru zapsali volitelný předmět, který jste nakonec
nesplnili, a rádi byste se nyní vyvázali z povinnosti tento předmět (typicky asi
za rok) opakovat, pak prosím využijte žádosti o zrušení povinnosti opakovat
předmět. Nápověda v ISu:
https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/registrace#s_zrus_predm

Nežádejte o zrušení předmětu Úřadovně (výjimka ze SZŘ). Taková žádost je
bezpředmětná a bude zamítnuta - právě pro existenci výše popsaného řešení.

Studijní oddělení

odkaz do IS MU

 
 

Aktualizace pokynu děkana k řádnému ukončování studií

31. 1. 2019

Vážení studenti,


oznamujeme, že dnem 1. 2. 2019 nabývá účinnosti nový Pokyn děkana č. 1/2019 Řádné ukončení studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech.


https://is.muni.cz/auth/do/ped/VPAN/pokdek/pokyn_dekana_1_2019.pdf


Tento pokyn nahrazuje původní pokyn č. 3/2014.


Za studijní oddělení
Petr Šimík, vedoucí
odkaz do IS MU

 
 

Změny v úředních hodinách studijního oddělení

29. 1. 2019


Michaela DAŇKOVÁ
4.-8. 2. 2019 nepřítomnost

Petr ŠIMÍK
6. 2. 2019 porada na RMU, úřední hodiny zrušeny
11.-15. 2. 2019 nepřítomnost
11. 3. 2019 mimo fakultu (promoce na PrF)

Michaela DAŇKOVÁ
16.-17. 5. 2019 nepřítomnost

odkaz do IS MU