•  
 
Pro studenty

Aktuality pro studenty

 

Studenti PdF: Výplaty stipendií - vzdání se práva na odvolání - dřívější výplata

15. 4. 2019


Vážené studentky a vážení studenti Pedagogické fakulty,

od dubna 2019 je ve stipendijní agendě v ISu nastavena možnost vzdát se práva na
odvolání. Pokud tuto možnost využijete a odvolání se vzdáte do 20. dne v měsíci,
kdy bylo rozhodnutí vystaveno, bude Vám stipendium vyplaceno ještě tentýž měsíc.
V ostatních případech bude stipendium vyplaceno po uplynutí lhůty na odvolání ve
výplatním termínu v měsíci následujícím.

Poznámka: Toto se netýká stipendií na podporu ubytování.

Studijní oddělení PdF

odkaz do IS MU

 
 

PdF: Změny v úředních hodinách studijního oddělení PdF

17. 6. 2019


LETNÍ MĚSÍCE
1. 7. - 30. 8. 2019
ÚŘEDNÍ HODINY POUZE VE ČTVRTEK 9-11 a 12-14 HODIN

odkaz do IS MU