Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity musí být bezpečným prostředím pro všechny

Pedagogická fakulta MU dbá na etický přístup všech zaměstnanců a zaměstnankyň ke studujícím, což zahrnuje i nulovou toleranci k jakékoli formě nevhodného jednání nebo sexuálního obtěžování.

23. 11. 2022

Vážené studentky, vážení studenti,

v posledních měsících jsme svědky veřejných debat na téma sexuálního obtěžování a etičnosti vztahů na univerzitě. Chceme ji využít k osvětě mezi Vámi i vyučujícími a k transparentnímu nastavení pravidel a tím i podpořit rozvoj komfortního studijního prostředí na naší fakultě.

Rád bych Vás ujistil, že pedagogická fakulta usiluje o to, aby pro Vás byla bezpečným prostorem, ve kterém můžete získávat pozitivní studijní zkušenosti. Dbáme na etický přístup všech zaměstnanců a zaměstnankyň ke studujícím, což zahrnuje i nulovou toleranci k jakékoli formě nevhodného jednání nebo sexuálního obtěžování.

Masarykova univerzita v tomto roce přijala Metodiku řešení případů sexuálního obtěžování na MU, v rámci které ustavila pro každou fakultu dvě kontaktní osoby, na které se můžete obracet v případě, že jste se dostali do nekomfortní situace nebo byli takové situace svědky. Na naší fakultě to je PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc., a Ph.D. a Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D. Můžete se obrátit také na další kontaktní osoby na univerzitě z řad akademiků i studujících. S kontaktními osobami můžete konzultovat svoji situaci, případně možnost podání podnětu, který bude fakulta následně řešit. Přijatá metodika umožňuje různé stupně anonymizace případného oznámení z Vaší strany. Obracet se můžete také přímo na Poradenské centrum MU, které nabízí možnost konzultovat problémy spojené se studiem, včetně problémů osobní povahy.

Pokud byste chtěli získat základní vhled do tématu sexuálního obtěžování ve specifickém prostředí českých vysokých škol, Centrum rozvoje kompetencí MU pořádá v listopadu dva workshopy pro studující pod názvem „Respekt až na půdu * akademickou“.

V nedávných měsících bylo podáno několik podnětů na neetické chování ze strany vyučujících. Tyto podněty bereme velmi vážně a činíme opatření, aby k takovému jednání nedocházelo. Pokud jste zažili chování, které považujete za nevhodné, nebojte se obrátit na kontaktní osoby. Pedagogická fakulta je místem, které Vás má vybavit nejen dovednostmi a znalostmi, ale také nastavit standard správného fungování společenství. Žádná instituce nemůže případným problémům zcela zamezit, ale může jim společně aktivně předcházet nebo je následně řešit. Usilujeme o to, abychom Vám na naší fakultě zajistili bezpečné prostředí a transparentní pravidla a budeme rádi, pokud obdobné prostředí budete pomáhat vytvářet i v rámci své budoucí učitelské profese.

S úctou

Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.