Konference (K) čemu učit ve škole

1. 12. 2017

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity pořádá konferenci
(K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborově didaktických souvislostech“,
Konference má tentokrát reagovat na skutečnost, že problémy kurikula – zejména vymezování a zdůvodňování cílů a obsahů školního vzdělávání – se opět dostávají na okraj zájmu, což kontrastuje s tím, jak intenzivně jsou diskutovány ve veřejnosti (např. mezi rodiči, představiteli různých uskupení apod.). Kapacity pro tvorbu kurikula na státní úrovni (reprezentované především Národním ústavem pro vzdělávání) se jeví jako téměř anulované, takže není divu, že posiluje tvorba kurikula zespoda a vznikají různá „stínová kurikula“ a vyjednává se jejich vztah ke kurikulu tzv. oficiálnímu. Tyto aktivity mohou být vítané, stejně jako problematické, a tím spíše je vhodné nabídnout na konferenci prostor pro jejich prezentaci a analýzu.

Termín: 14. prosince 2017 od 10:00 do 16:00

Místo: prostory PdF MU (Poříčí 7/9).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.