Konference: Didaktika cizích jazyků a Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu

Pedagogická fakulta MU vás zve na dvě konference, které proběhnou na podzim tohoto roku: Didaktika cizích jazyků: Současné výzvy pro kvalifikační růst i výuku na českých vysokých školách a Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu.

25. 5. 2023

Konference Didaktika cizích jazyků: Současné výzvy pro kvalifikační růst i výuku na českých vysokých školách

14. 9. 2023 od 9:30

Registrace Pozvánka s programem

Termín pro přihlášení (vč. zaslání názvů příspěvků): do 15. 6. 2023

Cíl konference

Cílem této konference je poskytnout vysokoškolským didaktičkám a didaktikům cizích jazyků příležitost pro diskusi (1) o současném stavu i výzvách pro nejbližší budoucnost v oblasti doktorských studijních programů, habilitačního řízení i řízení pro jmenování profesorem a (2) o obsahové náplni předmětu Didaktika cizího jazyka ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelek a učitelů cizího jazyka včetně pedagogické praxe.

Forma účasti

- Aktivní s příspěvkem (15 min. + 5 min. diskuse)
- Aktivní s posterem
- Bez příspěvku/posteru

Účast na konferenci je bezplatná.

Mezinárodní doktorandská konference Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu

4. 11. 2023 od 9:30

Registrace Pozvánka s programem

Termín pro přihlášení: do 15. 6. 2023

Cíl konference

Hlavním cílem konference je prezentace vědecko-výzkumné práce doktorandek a doktorandů v oblasti didaktiky cizích jazyků a vytvoření prostoru pro odbornou diskusi k aktuálním otázkám výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, zejména pak výzkumným přístupům, konkrétním metodám sběru a zpracování dat i jejich interpretace a přínosu výsledků pro pedagogickou praxi. Dalším cílem je podpora mezinárodní spolupráce.

Forma účasti

- Aktivní s příspěvkem (15 min. + 5 min. diskuse)
- Aktivní s posterem
- Bez příspěvku/posteru

Vyjádření o přijetí/nepřijetí příspěvku/posteru

Vyjádření o přijetí/nepřijetí příspěvku/posteru Vám zašleme do 10. 7. 2023. Příspěvky prezentované ve všech sekcích, včetně sekce posterové, mohou autoři uveřejnit v postkonferenčním sborníku „Výzkum didaktiky cizích jazyků“. Termín odevzdání textů: 30. 11. 2023. Informace k formální úpravě textů budou přihlášeným účastníkům, kteří v přihlášce potvrdí záměr o zveřejnění příspěvku v maximálním rozsahu 45 000 znaků vč. mezer, zaslány do 30. 6. 2023.

Účast na konferenci je bezplatná.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.