•  
 
Studijní oddělení

Studijní oddělení

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Studijní oddělení

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
(vrátnice Poříčí 9/11): +420 549 49 1610
Identifikační číslo univerzity
(pro všechny fakulty): 00216224

Případné změny v úředních hodinách sledujte prosím na vývěsce v ISu.

Potvrzení o studiu na počátku semestru Podzim 2019

V pracovních dnech od 16. do 20. září 2019 rozšiřujeme úřední hodiny

Úřední hodiny všech přítomných pracovníků studijního oddělení jsou ve výše uvedeném týdnu stanoveny na 9:00-11:00 hodin a 12:00-14:00 hodin. Platnost těchto úředních hodin je nadřazena běžným úředním hodinám.

Rozšířené úřední hodiny slouží především pro vystavení potvrzení o studiu a získání revalidační známky pro ISIC. Ostatní studijní záležitosti, které lze řešit později, konzultujte prosím v dalších týdnech podzimního semestru, v méně exponované době.

Děkujeme, Vaše studijní oddělení.

Sobotní úřední hodiny v semestru Podzim 2019

Abychom vyšli vstříc těm z Vás, kteří fakultu navštěvujete především o sobotách a je pro Vás obtížné, ne-li téměř nemožné, dostavit se na studijní oddělení osobně v obvyklých úředních hodinách, nabízíme možnost předat dokumenty či převzít potvrzení o studiu, nebo také osobně konzultovat některé studijní otázky, ve vybraných sobotách podzimního semestru 2019.

Otevřeno pro Vás bude

 • v sobotu 21. září 2019 od 9:00 do 12:00 hodin (referentka Radka Červinková)

Případné další termíny budeme zveřejňovat na webových stránkách fakulty i v oznámení na vývěsce v ISu.

Děkujeme za Vaši přízeň, studijní oddělení

Zaměstnanci, kontakty, úřední hodiny

Při osobní návštěvě studijního oddělení prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím studentům. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Šimíksimik@ped.muni.cz | +420 549 49 7163

Úřední hodiny

 • pondělí, středa a pátek 10:00–11:00

Zajišťovaná agenda

 • vedoucí oddělení
 • komplexní řízení a organizace práce oddělení
 • organizace a koordinace činností spojených s přijímacím řízením ke studiu v bakalářských a magisterských programech

Agenda evidence studia

Radka Červinková, DiS. | cervinkova@ped.muni.cz | +420 549 49 3362

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 9:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  jednooborová studia
  - FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - VY Vychovatelství
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  jednooborová studia
  - FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ
  - NJ2 Učitelství německého jazyka pro ZŠ
  - RJ2 Učitelství ruského jazyka pro ZŠ
  všechny obory programu N-SPD Speciální pedagogika

Bc. Eva Daňková | dankova@ped.muni.cz | +420 549 49 3481

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 9:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií magisterského (pětiletého) programu:
  - ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  - všechny obory programu Učitelství pro ZŠ (mimo jednooborová studia AJ2, FJ2, NJ2, RJ2)
  - všechny obory programu Učitelství pro SŠ (mimo jednooborové studium UOP)

Mgr. Alexandra Maloňová | malonova@ped.muni.cz | +420 549 49 4249

 • Paní Maloňová se od 1. 9. 2019 postupně zaučuje na pozici studijní referentky. Samostatné úřední hodiny prozatím nejsou stanoveny. Záležitosti mohou studenti řešit ve spolupráci dam Maloňová - Fajmonová.

  Všem Vám děkujeme za pochopení a podporu!

Úřední hodiny

 • prozatím nejsou stanoveny

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení A - Q

Radka Fajmonová | fajmonova@ped.muni.cz | +420 549 49 3833

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 9:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení R - Ž
  - všechny obory programu B-SPD Speciální pedagogika

Ivana Luklová | luklova@ped.muni.cz | +420 549 49 5413

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 9:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  jednooborová studia:
  - AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - MS Učitelství pro mateřské školy
  - OVP Učitelství praktického vyučování
  - SOCP Sociální pedagogika
  - SOVC Sociální pedagogika a volný čas
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  jednooborová studia:
  - AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
  - UOP Učitelství odborných předmětů pro SŠ
  - SOCP Sociální pedagogika
  - SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Ostatní studijní agendy - stipendia, poplatky, rozvrhy, studijní katalogy

Hana Bednářová | bednarova@ped.muni.cz | +420 549 49 3254

Úřední hodiny

 • pondělí a středa 12:00–14:00
 • úterý a čtvrtek 10:00–12:00

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení ke studiu
 • sociální agenda
 • stipendia
 • ubytování

Michaela Daňkovámdankova@ped.muni.cz | +420 549 49 5423 

Úřední hodiny

 • pondělí a středa 8:00–11:00
 • pátek: 9:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • poplatky spojené se studiem
 • veškerá potvrzení o studiu, vydávání průkazů studenta, vydávání revalidačních známek pro ISIC
 • informace o přijímacím řízení ke studiu

Ing. Nikola Rimešová | rimesova@ped.muni.cz | +420 549 49 6116

Úřední hodiny

 • pondělí, středa a pátek 9:00–11:00

Zajišťovaná agenda

 • rezervace místností
 • rozvrhy
 • studijní katalogy
 • registrační a kontrolní šablony

Proděkani pro studium

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. | proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

Konzultační hodiny v období 16. 9. - 13. 12. 2019

 • středa 12:00–13:00
 • pátek 11:00–12:00

PhDr. David Kroča, Ph.D. | proděkan pro magisterské studium

Konzultační hodiny v období 16. 9. - 13. 12. 2019

 • pondělí 13:00–14:00
 • středa 13:00–14:00

Konzultační hodiny pro účastníky celoživotního vzdělávání

 • sobota 21. 9. 2019 v čase 12:00-13:30 hodin
 • pátek 29. 11. 2019 v čase 10:00-11:30 hodin