VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

(1947)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Jaroslav.Rezac

Pracoviště:

 

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

sociální psychologie, aplikované metody sociální psychologie

techniky psychologického a interakčního výcviku

 

Specializace:

 

Sociálně psychologické aspekty výchovy ke zdravému způsobu života

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Horká, Hana - Řezáč, Jaroslav. Rozvíjení pedagogicko-psychologických dovedností v rámci profesních praktik. In Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. 1. vyd. Brno: Paido, 2000, s. 51-82. ISBN 80-85931-87-7. GA406/98/1375, projekt VaV.

-     Švec, Vlastimil - Řezáč, Jaroslav. Od sebeotevření k sebereflexi v učitelské přípravě. In Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí. 1. vyd. Košice: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 1999, s. 168-170. ISBN 80-7097-365-X. GA406/98/1375, projekt VaV.

-     Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: PAIDO, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6.

-     K problému rozvíjení sebereflektivní kompetence v rámci interakčních cvičení. Pedagogická orientace, Brno, 1997, 4, s. 12-18, 7 s. 1997.

-     Některé sociálně psychologické aspekty výchovy ke zdravému způsobu života. In Problematika výchovy dětí a mládeže ke zdr. způsobu života. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 228-232. ISBN 80-210-1654-X. MSM 144100001, záměr.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program