VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

(1942)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Vladislav.Navratil

Pracoviště:

Katedra fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

Odborné zaměření:

 

Biofyzika

Environmentalistika

 

 

Specializace:

 

Fyzikální aspekty ochrany životního prostředí

Biofyzikální otázky zdraví

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Global warming. In: Teachers and Health 6. I. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2005, s. 659-677, 21 s. ISBN 80-210-3634-6.

-     Radon a zdraví člověka. Universitas, Brno: Masarykova Universita, 2004, 3, s. 45-49, 5 s. ISSN 1211-3384. 2004. info

-     Sources and Behaviour of Radon. In: E. Řehulka (ed.). Teachers and Health. I. Brno: Nakl. Pavek Křepelka, 2004. od s. 423 - 431, 9 s. ISBN 80-8669-02-5.

-     Rychnovský, Boris - Budiš, Josef - Horká, Hana - Kolejka, Jaromír - Navrátil, Vladislav - Hofmann, Eduard. Environmentální výchova. I. Brno: MU, 2002. http://www.ped.muni.cz/wgeo.

-     Měření koncentrace radonu a jeho dceřinných produktů. I. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. 7 s. 14. konference českých a slovenských fyziků. ISBN 80-7082-907-9.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program