VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

(1952)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Vladislav.Muzik

Pracoviště:

 

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

kinantropologie

teorie a didaktika tělesné výchovy

Specializace:

 

zdravotně orientovaná tělesná výchova

 

 

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Mužík, Vladislav - Stojaníková, Hana. Der effektive Sportlehrer. Walter Mengisen, Max Stierlin. In: Qualität im Sportunterricht. Magglingen: Eidg. Fachhochschule für Sport Magglingen, 2003, s. 100-107. ISBN 3-907963-32-6. RS99004, projekt VaV.

-     Mužík, Vladislav - Mužíková, Leona. Teachers and health education. In: Řehulka, Evžen. Teachers and Health. Brno: Nakladatelství - Pavel Křepela, 2003, s. 23-29. ISBN 80-8669-02-5. MSM 144100001, záměr.

-     Mužík, Vladislav - Stojaníková, Hana - Nykodým, Jiří - Pillerová, Leona - Zachrla, Jan. Erfahrungen mit den Gesundheitswochen in der tschechischen Grundschule. Ed. Ilg, H., Mengisen, W., Mahlitz, D.-C. In: Schul- und Unterrichtsbelastungen bei SchuelerInnen und Lehrpersonen - Moeglichkeiten der Bewaeltigung durch bewegungsbetonte Gesundheitsfoerderung. Magglingen: BASPO, 2001. s. 135-142. RS99004, projekt VaV.

-     Mužík, Vladislav - Pillerová, Leona - Stojaníková, Hana - Nykodým, Jiří - Veselá, Jana - Zachrla, Jan. Mezinárodní projekt Týdny zdraví na základní škole. Ed. Liba, J., Dragová, J., Ferencová, J. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001. s. 388-393. ISBN 80-8068-037-X. RS99004, projekt VaV.

-     Mužík, Vladislav - Stojaníková, Hana - Nykodým, Jiří - Pillerová, Leona - Zachrla, Jan. Týden zdraví v podmínkách české školy. Ed. Dobrý, L., Souček, O. In: Pedagogická kinantropologie 2001. Praha: Karolinum, 2001. s. 109-114. Sborník ze semináře Čes. kinantropolog. spol. ISBN 80-246-0322-5. RS99004, projekt VaV.

-     Mužík, Vladislav - Stojaníková, Hana - Sedláčková, Jitka. Physical Education in Czech Republic. In Pühse, Uwe - Gerber, Markus (Eds.). International Comparison of Physical Education: Concepts, Problems, Prospects. Oxford : Meyer & Meyer Sport, 2005, s. 188-205. ISBN 1-84126-161-0.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program