VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc.

(1942)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Marie.Mareckova

Pracoviště:

 

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

Vývoj měst a měšťanské společnosti na počátku novověku

Sociálněekonomické vazby v životě měst ve středověku a na počátku novověku

Společenská situace v měšťanské společnosti v českých a slovenských dějinách

 

 

Specializace:

Profilace názorů na hodnoty života ve vývoji společnosti

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     K problematice systému hodnot v procesu formování multikulturní společnosti. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formováníí multikulturní společnosti. Brno: MU, 2003, s. 265-267, 3 s. ISBN 80-210-3076-3. RS97003, projekt VaV.

-     Sociální aspekty historického vědomí a evropské integrace. In: Člověk – dějiny - hodnoty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, s. 104-107, 4 s. ISBN 80-7042-219-X.

-     Mládež a dějiny. In: Národmnostní menšiny. Historické souvislosti v Evropě a v ČR. Praha: UK, 2000, s. 135-142, 8 s. RS97003, projekt VaV.

-     Vzdělanost jako civilizační norma východoslovenského měsťanstva v novověku. In: Formy a obsah vzdělanosti v historickom procese. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1999, s. 62-66. ISBN 80-224-0542-6.

-     K vývoji názoru na hodnotu lidského života. In: Problematika vých. dětí a ml. ke zdravému způsobu života. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 60-64.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program