Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT ČR Telč

Univerzitní centrum Telč

 

pořádají

 

 

mezinárodní seminář

 

Nové výzvy k podpoře zdraví ve školách:

Čím přispěje tělesná výchova?

(Příspěvek k projektu WHO Zdraví pro 21. století)

 

Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich in der Schule:

Was kann der Sportunterricht dazu beitragen?

(Ein Beitrag zum WHO-Projekt Gesundheit für das 21. Jahrhundert)

 

New Challenges in Promoting Health in Schools:

How Will Physical Education Contribute?

(Contribution to the WHO Project Health for 21st century)

 

 

Seminář organizují

Katedra tělesné výchovy a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

v rámci řešení výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století.

 

Seminář navazuje na tradiční setkávání odborníků zemí středoevropského regionu

pořádaných pod názvem Sommerakademie I-VI v letech 1994-2004.

 

Akce se uskuteční v termínu 21. 8. - 25. 8. 2006

ve Vzdělávacím a konferenčním centru MŠMT ČR v Telči

 

Jednací jazyk: němčina, angličtina

 

Bližší informace na e-mailové adrese: muzik@ped.muni.cz

 

 

                       

6.dubna 2006

 

zpět