Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

 

Pozvánka

na pracovní seminář

 

Škola, zdraví a životní prostředí

úterý 16. 12. 2008, od 9.00 hod.

v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání, Křížová 22, 603 00 Brno

Seminář se koná v rámci výzkumného záměru MSM 00121622421 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

 

 

pod záštitou děkana Pedagogické fakulty MU
Doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.
 

Obsah semináře je zaměřen na otázky podpory zdraví a péče o životní prostředí z hlediska školního kurikula, zejména vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a průřezového tématu Environmentální výchova. Tematicky sleduje tato východiska: Životní prostředí jako základní determinanta zdraví. Zdravé životní prostředí jako cíl programu Zdraví pro všechny.

Seminář je určen pro vychovatele, pedagogy, psychology, pracovníky ve zdravotnictví, aj.

 

                                                                               

 

  Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.,v.r.     

Vedoucí řešitel výzkumného záměru   

 Pedagogické fakulty MU Brno

rehulka@ped.muni.cz

tel.: 549 49 66 71

 

 

Kontaktní adresa a telefon:

Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., katedra pedagogiky PdF MU, Poříčí 31, 603 00 Brno, tel.: 549 49 4496; e-mail: horka@ped.muni.cz

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info