Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

 

Pozvánka

na pracovní seminář

 

Škola, zdraví a dopravní výchova

 

čtvrtek 13. listopadu 2008, od 9.00 hod.

v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání, Křížová 22, 603 00 Brno

 

Seminář se koná v rámci výzkumného záměru MSM 00121622421 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

 

pod záštitou děkana Pedagogické fakulty MU
Doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.

.                                                                                               

 

Obsah semináře je zaměřen na podporu zdraví, na rizika ohrožující zdraví a na jejich prevenci,

především na otázky koexistence člověka s dopravou, prevence účasti dětí na dopravních nehodách, dopravní výchovy a další. Je určen pro vychovatele, pedagogy, psychology, pracovníky ve zdravotnictví, aj.

 

 

  Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.,v.r.     

Vedoucí řešitel výzkumného záměru   

 Pedagogické fakulty MU Brno

rehulka@ped.muni.cz

tel.: 549 49 66 71

 

Kontaktní adresa a telefon:

Doc. PaedDr. Hana Horká,CSc., katedra pedagogiky PdF MU, Poříčí 31, 603 00 Brno, tel.: 549 49 44 96, e-mail: horka@ped.muni.cz

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info