Mgr. Jaroslav Vrbas

 (1978)

Pracoviště:

 

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

kinantropologie

Specializace:

 

psychomotorika

netradiční formy tělesné výchovy

výuka lyžování, bruslení

turistika a pobyt v přírodě

Vybrané publikace, odborná činnost:

-          Šeráková, Hana - Vrbas, Jaroslav. Zimní a letní kursy pro tělesně postižené studenty. In: Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. (v tisku). Olomouc: FTK UP, 2005.

-          Mužík, Vladislav - Vrbas, Jaroslav - Trávníček, Marek. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. In: Sborník příspěvků konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa". Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, s. 267-271. ISBN 80-7083-901-5.

 

Obsáhlejší informace zde

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info