Doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

(1944)

Pracoviště:

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

teorie výchovy

rodinná pedagogika

pedagogická diagnostika

metodika řešení výchovných problémů a mezních situací

Specializace:

Místo výchovy ke zdraví v rodinné pedagogice

Vybrané publikace, odborná činnost:

-          Střelec, Stanislav - Rosolová, Martina. Klima na střední škole v retrospektivním pohledu studentů učitelství. In: Klima současné české školy. Brno: Konvoj, 2003, s. 328-335, 8 s. ISBN 80-7302-064-5. GA406/03/1349, projekt VaV.

-          Prostředky rodinné výchovy dětí školního věku. In Gulová Lenka, Čech Tomáš (Ed.). Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno: MSD s.r.o., 2003, s. 11-13, 3 s. ISBN 80-86633-03-3.

-          Předpoklady utváření dovedností učitele kooperovat s rodiči žáků. In: Švec Vlastmil aj. Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických dovedností. Brno: Paido -edice pedagogické literatury, 2002, s. 184-202, 18 s. ISBN 80-7315-035-2. GA406/98/1375, projekt VaV.

-          Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. In: Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, s. 168-172. ISBN 80-7302-016-5. GA406/98/1375, projekt VaV.

-          Rodina jako výchovné prostředí. In Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie. Brno: Paido, 1998. s. 53-70. ISBN 80-85931-58-3.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info