Doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

(1938)

Pracoviště:

Katedra didaktických technologií Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

programování

výpočetní technika

 

Specializace:

 

využití počítačů a multimediálních programů ve výuce

 

Vybrané publikace, odborná činnost:

-          Das Zentrum fuer Lehrerweiterbildung an der Masaryk-Universitaet Brno. In: Perspektive wissenschaftliche Weiterbildung in Europa. Bielefeld: AUE E. V, 1997, s. 80-87. ISBN 3-88272-117-0.

-          Stojan, Mojmír - Strach, Jiří. Model informační sondy s využitím výpočetní techniky k jejímu vyhodnocení. Brno: ÚAMK Praha, 1997. 41 s.

-          Využití počítačů ve výuce. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1308-7.

-          Strach, Jiří - Sayer, J. - Niemczynski, A. The Training and Development of Teachers. Oxford: University of Oxford, 1993. ISBN 18-73927-13-4.

-          Ondrášková, Karla - Strach, Jiří. Zkoumání plynulosti textu žákovských písemných projevů. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada jazyková a literární č. 25. Brno: Masarykova univerzita, 1991, s. 5-18. ISBN 80-210-0361-8.

 

 

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info