Doc. RNDr. Mojmír Stojan, CSc.

(1942)

Pracoviště:

 

Katedra didaktických technologií Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

didaktická technologie

dopravní výchova

Specializace:

projektování přípravy učitelů všech stupňů pro oblast dopravní výchovy

Vybrané publikace, odborná činnost:

 

-          Mužík, Vladislav - Havelková, Marie - Jedličková, Helena - Kachlík, Petr - Mužíková, Leona - Prokopová, Alice - Řehulka, Evžen - Stojan, Mojmír - Žaloudíková, Iva. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In: Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 53-72, 20 s. ISBN 80-7329-072-3.

-          Příprava učitelů k vedení dopravní výchovy II. In Prevence dopravní nehodovosti dětí. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2001. s. 14-18.

-          Systém interaktivních pomůcek pro dopravní výchovu. In Prevence dopravní nehodovosti dětí. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2001, s. 19-20.

-          Stojan, Mojmír - Čadílek, Miroslav. Cyklista. Multimediální učebnice. 3. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. Dopravní výchova.

-     Stojan, Mojmír - Čadílek, Miroslav. Chodec. Multimediální učebnice. 3. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. Dopravní výchova.

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info