Prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc.

(1942)

Pracoviště:

 

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

Vývoj měst a měšťanské společnosti na počátku novověku

Sociálněekonomické vazby v životě měst ve středověku a na počátku novověku

Společenská situace v měšťanské společnosti v českých a slovenských dějinách

 

 

Specializace:

Profilace názorů na hodnoty života ve vývoji společnosti

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         K problematice systému hodnot v procesu formování multikulturní společnosti. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formováníí multikulturní společnosti. Brno: MU, 2003, s. 265-267, 3 s. ISBN 80-210-3076-3. RS97003, projekt VaV.

-         Sociální aspekty historického vědomí a evropské integrace. In: Člověk – dějiny - hodnoty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, s. 104-107, 4 s. ISBN 80-7042-219-X.

-         Mládež a dějiny. In: Národmnostní menšiny. Historické souvislosti v Evropě a v ČR. Praha: UK, 2000, s. 135-142, 8 s. RS97003, projekt VaV.

-         Vzdělanost jako civilizační norma východoslovenského měsťanstva v novověku. In: Formy a obsah vzdělanosti v historickom procese. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1999, s. 62-66. ISBN 80-224-0542-6.

-         K vývoji názoru na hodnotu lidského života. In: Problematika vých. dětí a ml. ke zdravému způsobu života. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 60-64.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info