Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc

(1949)

Pracoviště:

 

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

školní pedagogika

pedagogická diagnostika

ekologická výchova

 

 

Specializace:

 

environmentální výchova v přípravě učitelů

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Ekologická/environmentální výchova napříč kurikulem přípravného vzdělávání učitelů. In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005, s. 128-138, 11 s. MSM 144100001, záměr.

-         Axiologická dimenze ekologické výchovy a kompetence učitele. In: Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Sborník z mezinárodní konference. Praha: UK, 2004. od s. 23-28, 6 s. ISBN 80-86360-42-3. GA 406/03/1349, projekt VaV.

-         Horká, Hana - Bubeliniová, Michaela. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. In: Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. Ostrava: PdF OU, 2004, s. 66-76, 12 s. GA 406/03/1349, projekt VaV.

-         Koncepční polarity a komplementarity v ekologické výchově. In Sborník príspevkov Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Kvalita života jako multidisciplinárny problém, jej odraz v projektovaní obsahu výchovy a vzdelávania v materských a základných školách. první. Bratislava: Pedagogická fakulta UK a Obianské združenie Výchova - Veda – Vzdelávanie - Výzkum, 2004, s. 66-69, 4 s. ISBN 80-969146-0-X. GA ČR 406/03/1349, projekt VaV.

-         Didaktické aspekty v environmentálnej a ekologickej výchove. Bratislava: PřF UK, 2003. 8 s. ISBN 80-88982-70-7.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info