Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

(1944)

Pracoviště:

Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

 

sociální lékařství

veřejné zdravotnictví

dějiny medicíny, sociologie medicíny

 

Specializace:

 

evropská zdravotnická strategie

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Základní zdravotní problematika a východiska péče o zdraví. 1. vyd. Brno: VPC MU Brno, 2005. 26 s.

-         HEALTH 21 - The foundation of the European health policy and education for health. In: Řehulka, E. (ed.): Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2004, s. 37-50, 14 s. ISBN 80-210-3634-6. NO7700, projekt VaV.

-         Holčík, Jan - Koupilová, Ilona. Kouření. In: Kardiologie. I. díl.  1. vyd. Praha: Galén, 2004, s. 531-541, 11 s. Učebnice. ISBN 80-7262-290-0. NO7700, projekt VaV.

-         Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. NO7700, projekt VaV.

-         Koupilová, Ilona - Epstein, H. - Holčík, Jan - Hajioff, S. - McKee, M. Health needs of the Roma population in the Czech and Slovak Republic. [Zdravotní potřeby Romů v České republice a na Slovensku]. Social Science and Medicine, Great Britain: Elsevier Science Ltd., 45, s. 1121-1127. ISSN 0277-9536. 2001. NO6160, projekt VaV.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info