MgA. Jana Frostová, Ph.D.

(1958)

Pracoviště:

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

Odborné zaměření:

 

Hlasová terapie, reedukace hlasových poruch

Hygiena hlasu

Výuka sólového zpěvu

 

Specializace:

Péče o hlas, hlasové poradenství, individuální reedukační a rehabilitační péče

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Rehabilitation of Selected Voice Disorders of Teachers. In: Teachers and Health. I. Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 263-272, 9 s. ISBN 80-210-3634-6. MSM0021622421, projekt VaV.

-         Analýza možných příčin neúspěchu rehabilitace hlasu pěveckou metodou. In Sborník - 2.česko-slovenský foniatrický kongres a XV. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 1. vyd. Plzeň: ORL klinika FN Plzeň, 2004, s. 7. 144100001, záměr. MSM.

-         Možnosti pěveckého pedagoga jako hlasového terapeuta ve foniatrii. In: Sborník - 1. česko-slovenský foniatrický kongres a XIV. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 1. vyd. Brno: AUDIO-Fon centr, 2003, s. 80-82, 3 s. MSM 144100001, projekt VaV.

-         Využití pěvecké techniky při reedukaci vybraných hlasových poruch. In: Novinky ve foniatrii -Phoniatric Today. 1. vyd. Praha: Foniatrická klinika Univerzita Karlova v Praze, 2002, s. 108-109, 2 s. ISBN 80-7262-188-2. MSM 144100001, projekt VaV.

-         Význam pěvecké techniky pro nápravu zanedbaného mluvního projevu u adeptů učitelství na PdF MU. In: Musica viva in schola XVI. I. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2000, s. 146-150, 5 s. ISBN 80-210-2427-5. MSM 144100001, projekt VaV.

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info