PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

(1974)

Pracoviště:

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

sociální patologie a prevence

pedagogika volného času

speciální pedagogika

 

Specializace:

drogová prevence a protidrogová výchova

Vybrané publikace, odborná činnost:

-         Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In: Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 140-152, 13 s. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7.

-         Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ. In: Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 198-203, 6 s. ISBN 80-7041-247-X.

-         Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In: Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2005.

-         Postoje učitelů 1. stupně základních škol k problematice drog a zdraví jako východisko k profilování protidrogové výchovy. Mládež a spoločnosť, Bratislava: UIPŠ, XI, 1, s. 39-47, 9 s. ISSN 1335-1109. 2005.

-         Sekot, Aleš - Čech, Tomáš. Socializační aspekty sportování v kontextu volnočasových aktivit. In: Wiegerová, A. (ed.) Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK, 2004, s. 155-158, 4 s. ISBN 80-969146-0-X.

 

 

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info