IVA ŽALOUDÍKOVÁ

 

 Název úkolu: Prevence hlavních zdravotních rizik na základní škole (podpora zdraví, prevence kouření, onkologická prevence).

  

Výzkumný cíl: Zaměření na zdravotní tematiku z důvodu aktuálního zdravotního problému v ČR i sjednocení požadavků se vstupem do EU, v souvislosti s doporučením WHO na jednotné přístupy v členských zemích EU ke zdraví, Národní program dlouhodobého zlepšování zdraví-Zdraví 21 a program podpory zdraví ve škole „Zdravá škola“ Dr. Havlínové převzetí evropského programu pro školy, nově vyhlášeného Národního onkologického programu a Evropského kodexu proti rakovině, aktivity Ligy proti rakovině v ČR,  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V ČR neexistuje systematická příprava dětí a mládeže k onkologické prevenci ve školách. Dosavadní řešení ve světě nejvíc prezentuje aktivity o zavedení primární prevence ve školách v USA, VB, severských zemích Finsko, aj. Ve Velké Británii je zavedeno kurikulum prevence kouření ve školách.

 

Očekávané výsledky: Vypracovat metodiku programu Normální je nekouřit pro 2. a 3. třídu ZŠ a ověřit v praxi. Vypracovat techniku monitorování znalostí, názorů, chápání, chování a postojů k onkologickým rizikům. Navrhnout metodiku pro učitele k výchově k prevenci onkologických onemocnění pro děti základní školy. Zjistit dětskou interpretaci pojmu zdraví, zdravotní rizika, rakovina a využít pro koncepci vyučování, která na ní staví (kognitivní  i afektivní stránka vyučování).

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info