JIŘÍ STRACH

 

 

Název úkolu: Počítače a jejich vliv na ekologicko sociální model zdraví ve škole.

 

 

Výzkumný cíl: Projekt je zaměřen na výzkum komplexního působení počítačů na sociálně zdravotní klíma školy. Bude ověřovat jak působení počítače jako diagnostického prostředku pro zlepšení sociálně zdravotních charakteristik školního prostředí, tak přímý vliv na zdraví žáků při jejich didaktickém využití. Hlavními tématy výzkumu budou: Počítač jako nástroj psychologa a výchovného poradce při vytváření pozitivní otevřené atmosféry školy. Počítač a sociální zdraví žáků. Počítače a sociální a psychické zdraví učitelů. Počítače při integraci dětí se speciálními potřebami.Počítač jako pomocník učitele ve speciálních školách.

 

 

Očekávané výsledky: Návrhu výzkumu možností využití prostředků výpočetní techniky v diagnostice sociálního klimatu školním psychologem, výchovným poradcem a třídním učitelem. Vliv současného vývoje naší společnosti na celkové klíma ve škole je součástí rozsáhlého mezinárodního výzkumu „Developing Schools for Democracy in Europe“ kterého se naše pracoviště zúčastnilo jako hlavní koordinační pracoviště na MU. Účelem výzkumu bude vypracování diagnostických metod a k nim příslušejících programových prostředků pro diagnostiku klímatu školy. Cílem pak ověření praktických vlivů na ekologicko sociální situaci zdraví ve škole.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info