HANA ŠERÁKOVÁ

 

 Název úkolu: Prevence oslabení pohybového aparátu žáků na 1. stupni ZŠ.

  

Výzkumný cíl: Dílčí výzkumné téma je zaměřeno na monitoring a prevenci oslabení pohybového aparátu žáků na 1. stupni ZŠ.Cílem práce je vytvoření a ověření terénní diagnostiky, zachycení a posouzení aktuálního stavu pohybového aparátu žáků, vytvoření modelu účinného ovlivňování stavu pohybového aparátu žáků a jeho realizace v praxi. Chceme navrhnout vhodný test pohybového aparátu, který lze využít v pedagogické praxi na 1. stupni ZŠ, posoudit aktuální stav pohybového aparátu žáků, navrhnout sestavy cvičení zaměřené na nápravu oslabení pohybového systému, doplnit cvičení vhodnou motivací tak, aby byl tento celek pro děti přitažlivý a motivoval je k další dobrovolné pohybové aktivitě.

 

 Očekávané výsledky: Vytvořit terénní metodu pro objektivní posouzení stavu pohybového aparátu žáků na 1. stupni ZŠ, zjistit zda jsou učitelé v pedagogické praxi schopni diagnostikovat pohybový aparát žáků (vadné držení těla). Zjistit jestli se liší diagnóza pohybového aparátu stanovená fyzioterapeutem a učitelem při použití stejné vyšetřovací metody a najít cvičení, které pozitivně ovlivní stav pohybového aparátu žáků.

 

  
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info