EVŽEN ŘEHULKA

  

Název úkolu: Koncepce „zdravé osobnosti“, její formování a diagnostika.

 

Výzkumný cíl: cílem práce je vytvoření koncepce „zdravé osobnosti“, která by vycházela z myšlenek současné psychologie zdraví, pedagogické psychologie a pozitivní psychologie. Teoreticky jsou využívány také materiály Světové zdravotnické organizace (např.. ZDRAVÍ 21) a aktuální dokumenty čs. školství. Model „zdravé osobnosti“ by měl umožňovat cíle obligátního formování osobnosti současně s možností dalšího vlastního svobodného rozvoje. Vedle vytvoření teoretického modelu se plánuje vytvoření diagnostických metod.

 

Očekávané výsledky: vytvoření teoretické koncepce pro pedagogickou psychologii, psychologii zdraví a psychologii osobnosti. Vytvoření diagnostického nástroje pro zkoumání „zdravé osobnosti“ a preventivního výcvikového programu k realizaci modelu „zdravé osobnosti“.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info