ALICE PROKOPOVÁ

  

Název úkolu: Strategie zvládání zátěže u adolescentů v kontextu psychologie zdraví.

 

Výzkumný cíl: Výzkum bude zaměřen na psychologické souvislosti copingových strategií u adolescentů. Bude především zjišťovat vztah mezi převažující strategií zvládání zátěže a osobním pocitem psychického zdraví (resp. subjektivně vnímanou tendencí k psychopatologickým symptomům a rizikovému chování). Dále bude mapovat ty situace, které vnímají adolescenti jako zátěžové a ohrožující.

  

Očekávané výsledky: Od výzkumu očekáváme zjištění psychologických (resp. psychopatologických) souvislostí preferovaných copingových strategií u adolescentů. Předpokládáme významný vztah mezi preferovanou strategií a úrovní osobního pocitu osobního zdraví, dále mezi preferovanou strategií a tendencí k psychopatologickým symptomům a rizikovému chování. Dalším cílem výzkumu je zjistit charakter situací, které adolescenti vnímají jako zátěžové.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info